آیا تعمیرات صندلی اداری در دوران تحریم گران می شود

آیا تعمیرات صندلی اداری در دوران تحریم گران می شود

تعمیر صندلی اداری از قطعاتی استفاده می کند که وارداتی می باشد

تعمیر صندلی باید در چارچوپ قطعات موجود استفاده شود

قطعاتی که گران شده است به نسبت ان اجرت بالا نرفته است

تعمیرات صندلی اداری از تحریم ها مستثنی نیست

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت نونگار طراحی سایت