اندازه های جک چگونه تعریف می شوند

اندازه های جک چگونه تعریف می شوند

در تعمیر صندلی اداری خدمت شما عرض میکنیم اندازه های جک چگونه است

بیشتر کاربران صندلی اداری خیال میکنند اندازه جک یعنی اندازه کل جک 

ولی این گونه نیست بچه های تعمیرات صندلی اداری که در محل حضور پیدا میکنند کورس جک را نگاه میکنند

مثلا جک ۱۲ سانتی متر بازی دارد

یا جک ۸ یعنی ۸ سانتی متر بازی دارد

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت نونگار طراحی سایت