جا به جایی صندلی امفی تئاتر

جا به جایی صندلی امفی تئاتر

گاهی پیش می اید که سالن های امفی تئاتر نیاز به جا یی دارد از این رو باز و بسته کردن صندلی های امفی تئاتر امری تخصصی می باشد و نیاز به داشتن مهارت دارد

گروه تعمیرات صندلی اداری با داشتن این تخصص اماده این امر می باشد

در تعمیر صندلی اداری این صندلی از محل مورد نظر باز شده و در محل مشخص شده بسته می شود

با تعمیر صندلی و بسته شدن صندلی این کار انجام می شود

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت نونگار طراحی سایت