تعمیر صندلی اداری

تعمیر صندلی اداری شامل تعمیر و تعوض رویه، پایه، چرخ و غیره می شود.

تعویض جک صندلی

جک صندلی اداری چیست؟

چند مدل جک صندلی داریم؟

آیا همه صندلی ها یک مدل جک دارند؟

ابتدا باید بگوییم در تعمیر صندلی اداری جک صندلی یکی از قسمت های صندلی است که با تعویض جک صندلی اداری می توان تنظیم ارتفاع رفتن آن را تسهیل بخشید .جک صندلی دارای مدلی های زیادی است که با توجه به نیاز صندلی دارای ارتفاع خاص خود می باشد

جک های موجود دارای اندازهای متفاوتی شامل 6 و 8 و 10 و 12 و 21 و 27 می باشد

گروه تعمیرات صندلی اداری را با سابقه کاریشان بشناسید.

صندلی های جک های گو ناگونی دارند که جک صندلی بستگی به نوع صندلی دارد به طور مثال صندلی هایی مدیریتی دارای جک کوتاه و با استقامت بالا میباشد و صندلی های آزمایشگاهی دارای جک های بلند و یا همان 27 سانت و صندلی های کارمندی وکارشناسی دارای جک متوسط ویا همان جک 12 سانت

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت و سئو نونگار