خرابی و تعمیر

مکانیسم صندلی اداری ممکن است در اثر استفاده زیاد و نادرست از صندلی خراب شود و حتی ممکن است بر اثر وزن زیادی که بر روی آن قرار داده می شود محل جک گشاد شده و یا بشکند. در حالت شکستی جک صندلی لق می شود و در حالت گشاد شدن محل جک، صندلی با هر بار نشستن و برخواستن پایین و بالا می رود.  در مکانیزمی دیگر که کف و پشتی به همدیگر چسبیده اند نوعی خرابی چسبیدن جداگانه پشتی به مکانیزم داخلی است که در این حالت در اثر فشار بالا میله ی پشتی می شکند. تعمیر صندلی اداری با هر مکانیزم و هرگونه خرابی توسط ما انجام می شود.

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت نونگار طراحی سایت