نمونه کار

مجموعه ای از نمونه کارهای ما

جک صندلی

 

جک صندلی اداری را در دسته های زیر قرار می دهند

جک صندلی 6 و 8 سانتی متری

تعمیرات صندلی اداری

جک صندلی اداری 10 سانتی متری

تعمیرات صندلی اداری

جک صندلی 12 سانتی متری

تعمیرات صندلی اداری

جک صندلی 21 سانتی متری

تعمیرات صندلی اداری

جک صندلی 27 سانتی متری

تعمیرات صندلی اداری

جک صندلی 6و8و10 سانتی متری:برای صندلی مدیریتی

جک صندلی 12 سانتی متری :صندلی کارمندی

جک صندلی 21 سانتی متری:صندلی آزمایشگاهی

جک صندلی 27 سانتی متری:صندلی اپن

در تعمیرات صندلی اداری تمامی جک ها با کیفیت تعویض می گردند

تهران-تهران 66761649 email@ email.com
تعمیر صندلی اداری تخصص ما می باشد.

ما چندین سال است در زمینه تعمیرات صندلی اداری و اجزای آن و حتی تعویض قطعات فعالیت داریم و توانسته ایم اعتماد قشر زیادی از مشتریان را به خود جلب کنیم.

خدمات ما شامل تعمیر و یا تعوض خود صندلی، رویه، پشتی، جک، پایه و دیگر اجزا، با توجه به مکانیزم خاص آن صندلی می شود.

خبرنامه سایت

برای ثبت نام لطفا اطلاعات خود را وارد کنید .

طراحی سایت نونگار طراحی سایت